De briefing

Vanwege een plotse stopzetting van het CMS systeem waarin de website van Trapmann Air Suspension origineel gebouwd was kwam Christophe bij ons aankloppen voor een inhoudelijk identiek wordpress alternatief.

Binnen een harde deadline van 4 weken was onze opdracht om alle 49 pagina’s van de oude website om te zetten in wordpress, gebruik makende van de bestaande teksten en afbeeldingen. Voor de visuele vormgeving kregen we wel creatieve vrijheid, met een frisser en eigentijds resultaat als doel.

 

Het resultaat