De briefing

Na de overstromingen in juli 2021 werden door het Waalse Gewest verschillende overheidsopdrachten gelanceerd op het gebied van ruimtelijke ordening, waaronder die voor de ontwikkeling van een strategisch plan voor het stroomgebied van de Vesder.

In het kader van die opdracht verzorgde We, Creatives een website die twee rollen moest uitoefenen. Enerzijds een informatieve rol, om burgers en betrokkenen bij het project te geïnformeerd te houden. Anderzijds een interactieve rol, om burgerparticipatie te stimuleren en het delen van relevante input mogelijk te maken.

Het resultaat